Meny

Nordic Urban Ways

Local leadership, governance & management for sustainable development
Nordic Urban Ways

Studien Nordic Urban Ways – Local leadership, governance, & management for sustainable development  har tagits fram i samarbete med UN Habitat och utgår från mål 11 om hållbar stadsutveckling i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Den innehåller intervjuer med borgmästare från en rad olika städer i Norden.

Den huvudsakliga slutsatsen är att ett tydligt fokus på hållbarhetsmål i kombination med ett stark lokalt självstyre är nyckelfaktorer för att uppnå hållbar stadsutveckling. Andra faktorer för nordiska städers framgång inom hållbarhet är; kontinuitet i stadsplanering, medborgardeltagande, visionärt beslutsfattande och att skapa synergier mellan aktörer.

Författare: Elin Andersdotter Fabre

Utgiven: oktober 2016

GU-rapport 2016:4

ladda ner rapporten