Meny

Moving Beyond Demographics

- Perspectives for a Common European Migration Policy
Moving Beyond Demographics

Europas befolkning blir allt äldre. Ökad invandring är en självklar del av lösningen för att möta den demografiska nedgången. I den här skriften bidrar en rad prominenta europeiska migrationsexperter och forskare med reflektioner kring de val och policyalternativ som Europa står inför. Den syftar till att stimulera en framåtsyftande debatt, liksom till att presentera innovativa lösningar till samtidens utmaningar.

Redaktörer: Lisa Pelling och Jan O Karlsson

Författare: António Vitorino, Rainer Münz, Kristof Tamas, Elizabeth Collett, Martin Ruhs, Samuel Engblom, Alessandra Venturini och Iñigo Moré.
Utgiven: November 2011

GU-rapport 2011:6

ladda ner rapporten