Meny

Mot en ny global ordning

USAs och Kinas vägar ut ur skuldfälla, dollarfälla och klimatfälla
Mot en ny global ordning

De kommande 10-15 årens globala utveckling blir annorlunda – och osäkrare – än den som vi upplevt fram till dess att finanskrisen bröt ut. En ny finansiell, ekonomisk och politisk ordning måste växa fram och ersätta den ohållbara ordning som punkterade sig själv. Vi behöver förstå vad ”det nya” kommer att innebära och vi behöver tänka igenom hur vi ska förhålla oss till det. Vi behöver också försöka förstå vilka effekter detta nya perspektiv har för maktfördelningen på global nivå. Med andra ord: vem eller vilka kommer att leda den globala utvecklingen ut ur krisen – och därefter – och hur kommer det att påverka oss?

Denna rapport vill ge ett bidrag till förståelsen av detta nya globala perspektiv.

Författare: Allan Larsson

Utgiven: 2009

GU-rapport 2009:8

ladda ner rapporten