Meny

Mot en hållbar framtid

Så genomför vi FN:s agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling
Mot en hållbar framtid

Global Utmaning har i samarbete med Studiefrämjandet tagit fram antologin som sprider kunskap om var vi står just nu inom en rad utmaningsområden som klimat, ekonomi, stadsutveckling, hälsa och digitalisering. Antologin lyfter fram olika perspektiv och lösningar, samt belyser hur vi som individer och samhällsmedborgare kan bidra till genomförandet av Agenda 2030. Medverkande författare är bland andra Josefin Wangel från SLU Urban Futures, Anna Wetterbom, Sveriges Ungas Akademi och Kristian Skånberg, senior rådgivare Global Utmaning och SEI.

Som komplement har Studiefrämjandet tagit fram en studieplan som kan användas i till exempel studiecirklar.

Redaktörer: Elin Andersdotter Fabre och Joel Ahlgren

Utgiven: Oktober 2018

GU-rapport 2018:3

ladda ner rapporten