Meny

Möjligheter och begränsningar i det internationella samarbetet

Det svåra kollektiva handlandet
Möjligheter och begränsningar i det internationella samarbetet

Med globaliseringen har frågor som är gränsöverskridande och som förutsätter internationellt samarbete blivit fler. Brister i det internationella samarbetet är samtidigt uppenbara. Konsekvenserna av bristerna blir allvarligare allt eftersom globaliseringen fördjupas. För att världen skall kunna bli bättre på att tillgodose centrala globala gemensamma nyttigheter som finansiell stabilitet, smittskydd, hejdad global uppvärmning, fred och säkerhet och helst också öppen regelstyrd handel och migration behövs nysatsningar i det internationella samarbetet. Det i sin tur kräver en förståelse för dess möjligheter och begränsningar. 
I rapporten – Möjligheter och begränsningar i det internationella samarbetet- resonerar Gun-Britt Andersson om det svåra kollektiva handlandet.

Författare: Gun-Britt Andersson

Utgiven: 2010

GU-policyanalys 2010:1

ladda ner rapporten