Meny

Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna

Makt och vanmakt i klimatförhandlingarna

Global Utmaning har i samarbete med Föreningen Norden tagit fram rapporten Makt och Vanmakt i klimatförhandlingarna. Rapporten tar sikte på FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn 2009 och beskriver det maktpolitiska spel som redan inletts inför detta möte.

Författare: Inger Jägerhorn

Utgiven: 2008

GU-rapport 2008:3

ladda ner rapporten