Meny

Local implementation of the SDGs and the New Urban Agenda

Local implementation of the SDGs and the New Urban Agenda

Sedan 2015 har Sverige antagit flera globala hållbarhetsagendor, bland annat FN:s Agenda 2030 med 17 mål för hållbar utveckling, klimatavtalet från Paris och den Nya Urbana Agendan. Den Nya Urbana Agendan är en konkretisering av mål 11 om hållbar stadsutveckling. Det sätter samtidigt strålkastarljus på att de flesta av målen måste genomföras lokalt. Men vad innebär det för Sverige och vad behöver Regeringen göra för att stödja kommunerna i genomförandet?

Rapporten fokuserar på hur de globala agendorna kan omsättas i praktiken. Rapporten visar dessutom på ett antal förslag från organisationer, företag och kommuner som tankesmedjan samlat för dialoger under de senaste åren. I rapporten presenteras 60 vägledande principer och förslag på vad en integrerad svensk stadsutvecklingspolitik bör innehålla.

Som komplement har vi tagit fram ett stödmaterial för lokala aktörer i genomförandet.

Författare: Elin Andersdotter Fabre

Utgiven: Oktober 2017

GU-rapport 2017:5

ladda ner rapporten