Meny

Ledarskap för hållbara städer

- En internationell utblick
Ledarskap för hållbara städer

Vilken betydelse har egentligen ledarskapet för en stads utveckling? Vilken roll spelar relationen mellan stadens ledning och det privata näringslivet och mellan politiker och medborgare? Hur påverkar den nationella regeringen en stads möjligheter att utvecklas i hållbar riktning? För att få bättre grund för diskussion och lärande lyfter vi fram femton städer i sex världsdelar som alla på olika sätt har utmärkt sig inom hållbar stadsutveckling.

Utgiven: Februari 2014

GU-rapport 2014:1

ladda ner rapporten