Meny

Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater

- vägen till utveckling
Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater

Rapporten bygger på diskussioner och presentationer från Global Utmanings konferens Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda, som ägde rum den 30 maj 2016. 

Global Utmaning föreslår sex prioriterade områden för hur Sverige kan bidra till att sviktande och konfliktdrabbade stater inte hamnar efter ytterligare i genomförandet av Agenda 2030. Bland annat föreslås att prioritera de oavslutade Millenniemålen i sviktande stater, stärka länken mellan humanitära insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete, samt att genomsyra ett tydligt genusperspektiv i hela det internationella utvecklingssamarbetet.

Författare: Rosanna Färnman

Utgiven: november 2016

GU-rapport 2016:5

ladda ner rapporten