Meny

Immigration in Times of Emigration

Utmaningar och möjligheter med migration och mobilitet i Östersjöregionen
Immigration in Times of Emigration

Utan invandring minskar befolkningen i hela Östersjöregionen. Vad händer när det demografiska trycket driver länder som länge varit utpräglade utvandringsländer till att omformulera sin migrationspolitik? Rapporten lyfter utmaningar och möjligheter kring migration, rörlighet och integration i Östersjöregionen. Redigerad av Anna Horgby och Veronica Nordlund.

Utgiven: Oktober 2013

GU-rapport 2013:6

ladda ner rapporten