Meny

Hur tänds ljuset i tunneln?

Vägar ur den europeiska krisen
Hur tänds ljuset i tunneln?

Idag är nästan 25 miljoner människor i EU arbetslösa. Allt fler börjar varna för att ekonomiska besparingar inte är rätt medicin för att lösa den europeiska krisen. Men hur ser vägarna ur krisen ut? Och vad kan vi lära av historien? Professor Lars Magnusson har på uppdrag av Global Utmanings ekonomiska råd skrivit rapporten”Hur tänds ljudet i tunneln? – vägar ur den europeiska krisen”.

I rapporten gör Lars Magnusson en genomgång av hur tidigare ekonomiska kriser hanterats. Historien visar gång på gång hur besparingar och neddragningar inte förmått lösa kriser, utan att det tvärtom är stimulans av tillväxt och sysselsättning som gjort att länder och regioner fått fart på ekonomin.

Europa befinner sig enligt Lars Magnusson i ett vägskäl. Och i ett läge där allt mindre tyder på att Europas länder och medborgare vill fördjupa det politiska samarbetet – står istället hoppet till att sätta fokus på tillväxt och sysselsättning. Kanske, menar Lars Magnusson, kan EUs tillväxtmål inför 2020 var det ljus i tunneln som både politiker och experter nu söker.

Författare: Lars Magnusson

Utgiven: 2013

GU-rapport 2013:1

ladda ner rapporten