Meny

Swedish Development Cooperation Policy

Trends, Lessons Learned, and Directions for the Future
Swedish Development Cooperation Policy

Swedish Development Cooperation Policy – Trends, Lessons Learned and Directions for the Future är en rapport som utifrån dagens komplicerade verklighet beskriver var vi står när det gäller Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Rapporten diskuterar lärdomar av det moderna biståndets historia, vilken kontext biståndet verkar i idag och – baserat på detta – 20 svåra val som måste göras gällande det framtida svenska utvecklingssamarbetet.

Global Utmaning gav biståndsexperterna och seniora rådgivarna Lennart Wohlgemuth och Bertil Odén i uppdrag att ta fram denna rapport för att bidra med konkreta policyförslag på hur Sveriges biståndspolitik kommer behöva omorganiseras i framtiden.

Författare: Lennart Wohlgemuth och Bertil Odén

Utgiven: Juni 2019

GU-rapport 2019:3

ladda ner rapporten