Meny

Circular Baltic 2030

Circular economy in the Baltic Sea Region and beyond
Circular Baltic 2030

CIRCULAR BALTIC 2030 – Circular economy in the Baltic Sea Region and beyond är en samling av goda exempel på cirkulär ekonomi i Östersjöregionen och globalt till stöd för genomförande av EU:s Östersjöstrategi. Rapporten synliggör 28 exempel från städer, företag, regioner, länder och organisationer och har till syfte att inspirera andra aktörer i regionen och globalt. Tillsammans synliggör rapportens goda exempel dagens stora trender inom cirkulär ekonomi och understryker behovet av den cirkulära omställningen för genomförandet av FN:s Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling.

Rapporten är utvecklad som en del av 2019 års EU strategiforum för Östersjöregionen som organiserades i juni 2019 i Gdansk, Polen. Rapporten har finansierats av EU:s Interreg Baltic Sea Region Programme och Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC).

Författare: Joel Ahlgren

Utgiven: Juni 2019

GU-rapport 2019:2

ladda ner rapporten