Meny

Global och lokal hälsa

Rekommendationer för svenskt bistånd
Global och lokal hälsa

Utvecklingsbiståndet har under de senaste åren stått i rampljuset i Sverige med anledning av bland annat avräkningar till flyktingmottagande, diskussioner om neddraget stöd och biståndets egentliga funktion. Globalt har hälsofrågans roll i Agenda 2030 debatterats flitigt, och sedan Trump-administrationen tillträdde har kontroversiella och konservativa kursändringar rönt stor uppmärksamhet. För att uppmärksamma behovet av ett välfungerande, humant och långsiktigt utvecklingsbistånd lyfter därför denna skrift sammanfattande slutsatser och rekommendationer från Global Utmanings arbete inom projektet Reinventing Development Policy in the Global Era, som sedan 2015 stöds av Bill and Melinda Gates Foundation.

 

 

GU-policyanalys 2017:8

ladda ner rapporten