Meny

Fröet till vår räddning

Minskad klimatpåverkan genom jord- och skogsbruk
Fröet till vår räddning

Den här skriften vill fästa vår uppmärksamhet på betydelsen av jord- och skogsbruk och på nödvändigheten att de areella näringarna ges en central position i sökandet efter effektiva medel för att minska den pågående klimatförändringen.

Författare: Annika Åhnberg

Utgiven: 2009

GU-rapport 2009:1

ladda ner rapporten