Meny

Farväl till fossilerna

Så ska bensinbilen bort
Farväl till fossilerna

Regeringen har i sin klimatproposition aviserat att den svenska fordonsparken ska vara fossilbränslefri 2030. Men man har inte aviserat hur det ska ske. Denna rapport visar vilka beslut som behöver tas, år för år, för att nå målet.

Ett första viktigt steg är att snarast besluta om ett förbud mot försäljning av fossilbränsledrivna bilar från 2015.

Författare: Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann

Utgiven: 2009

GU-rapport 2009:7

ladda ner rapporten