Meny

Ett starkt och hållbart EU – i Sveriges intresse

En antologi av tankesmedjan Global Utmaning
Ett starkt och hållbart EU – i Sveriges intresse

I antologin Ett starkt och hållbart EU – i Sveriges intresse har Global Utmanings seniora rådgivare och Future Thinkers valt att fokusera på ett svenskt perspektiv i EU-samarbetet.  I ett begränsat urval av politikområden ges konkreta exempel på att ett djupare och mer aktivt engagemang från svensk sida gynnar egna och gemensamma intressen. Vi hoppas att denna antologi väcker tankar och frågor hos dig, i förhoppningen att kunna enas om ett gemensamt mål: att verka för ett starkt och hållbart EU i Sveriges intresse.

Samtliga författare i denna antologi är eniga om att ett starkt EU ligger i Sveriges intresse och om vikten av ett EU som en stabiliserande och demokratisk kraft i en orolig omvärld. Enskilda författare kan givetvis ha avvikande uppfattningar om medlen. Urvalet av ämnen har skett enligt skribenternas egna val med utgångspunkt i möjligheten att formulera konkreta förslag inom respektive politikområde. Inriktningen är i första hand på aktuella politiska frågor där författarna till denna antologi kan göra inspel samt förslag som inte nu kräver fördragsändringar.

Författare:
Hans Alldén
Anna Gross
Kajsa Hallberg Adu
Peter Kleen
Staffan Laestadius
Hanna Nelson
Catharina Ringborg
Mats Ringborg
Agnes Stenbom
Sakari Teerikoski
Hanna Waerland-Fager
Lennart Wohlgemuth

Redaktörer:
Hans Alldén
Peter Kleen
Hanna Nelson

Utgiven Maj 2021

ladda ner rapporten