Meny

För en rättvis och effektiv världsordning

Reflektioner från ett arbetsliv i internationellt samarbete
För en rättvis och effektiv världsordning

Den globala uppvärmningen och efterbörden av finanskrisen är akuta problem som bara kan lösas genom internationell samverkan. Behoven av gemensamt agerande är tydliga men effektivt samarbete svårare att åstadkomma. I ”För en rättvis och effektiv världsordning” analyseras med en bred ansats tillståndet i det internationella samarbetet och institutionerna som bär upp det.

Flera av Global Utmanings seniora rådgivare med lång erfarenhet av internationellt samarbete har tillsammans med huvudförfattaren Gun-Britt Andersson reflekterat kring varför en del  gränsöverskridande problem är så svåra att tackla, hur dödlägen kan brytas och vilka reformer som behövs för att bringa det internationella systemet i bättre samklang  med dagens geopolitiska och geoekonomiska realiteter. Gun-Britt Andersson skriver  i sin rapport att ”En nytändning behövs i Sveriges engagemang för internationellt samarbete. Det handlar inte minst om att bidra till att EU kan utvecklas till en kollegialt konstruktiv och inflytelserik global aktör.” Skriften lyfter fram detta i slutsatserna bland andra riktmärken för agerande och fortsatt arbete.

Författare: Gun-Britt Andersson

Utgiven: 2010

GU-rapport 2010:3

ladda ner rapporten