Meny

En global balansakt

Om sparandeobalanser och kriser
En global balansakt

De globala obalanserna i sparandet var en av orsakerna till finanskrisen 2008. Och även om den akuta krisen är över, så finns mycket av obalanserna kvar.

Rapporten ”En global balansakt – om sparandeobalanser och kriser” är den fjärde i en rapportserie om sysselsättning och tillväxt i Europa och Sverige från Global Utmanings ekonomiska råd.

Även om den akuta finanskrisen är över konstaterar rapportförfattarna att obalanserna i stor utsträckning är olösta och fortsätter därmed att utgöra en fara för världsekonomin, konstaterar Sandro Scocco, ordförande i Global Utmanings ekonomiska råd. Därför är det oerhört angeläget att den här frågan diskuteras och analyseras vidare.

Författare: Mats Kinnwall och Stefan Ackerby

Utgiven: 2011

GU-rapport 2011:4

ladda ner rapporten