Meny

En gemensam finanspolitik

Möjligheter och Utmaningar
En gemensam finanspolitik

Den nu aktuella skuldkrisen har ställt den Europeiska Unionen inför nya utmaningar. De länder som deltar i den monetära unionen har tvingats att ena sig om samordnade åtgärder för att förhindra att ett av dem hamnar i en situation där de inte kan fullgöra sina skuldbetalningar.

I denna promemoria diskuteras om och hur det finanspolitiska samarbetet skulle kunna fördjupas för att bidra till ökad stabilitet och förbättrad tillväxt. Fokus ligger på vad som realistiskt sett skulle kunna vara möjligt att uppnå på kort eller medellång sikt. Promemorians bedömningar kan och bör naturligtvis prövas i en fortsatt diskussion.

Författare: Knut Rexed

Utgiven: 2010

GU-policyanalys 2010:3

ladda ner rapporten