Meny

The 2030 Agenda – how do we reach the goals?

The 2030 Agenda – how do we reach the goals?

Rapporten belyser utifrån ett governance-perspektiv vilka åtgärder som krävs för att de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 ska uppnås. Fokus ligger på de grundläggande villkoren och de politiska riktlinjer som krävs. En viktig utgångspunkt är det faktum att vissa länder har varit mer framgångsrika än andra för att uppnå målen. De länder som har varit mindre framgångsrika kan lära sig och dra nytta av andras framgångar.

Författare: Mats Ringborg

Utgiven: Oktober 2017

GU-rapport 2017:4

ladda ner rapporten