Meny

Global Utmaning i Kiev

Global Utmaning i Kiev
Global Utmaning

3 år sedan

Under åren 2020-2021 genomför Tankesmedjan Global Utmaning ett ledarskapsprogram – The Eastern Partnership Sustainability Leadership Programme – med fokus på att bygga kapacitet för ett lokalt genomförande av Agenda 2030 bland städer och kommuner i Ukraina, Belarus och Georgien. Under förra veckan var tankesmedjan i Kiev för att tillsammans med ukrainska samarbetsorganisationer planera programmets genomförande.

Hur arbetar ukrainska städer, kommuner och regioner med att förverkliga FN:s globala mål för hållbar utveckling? Vilka utmaningar möter de i arbetet? Och, vilket stöd behövs för att göra hållbarhetsarbetet mer effektivt? Frågorna var vägledande för Global Utmanings första besök i Kiev som hade till syfte att, tillsammans med samarbetsorganisationer från Ukraina, påbörja planeringen av ledarskapsprogrammets aktiviteter och sätta igång med rekryteringen av deltagare.

Ukraina är till ytan det näst största landet i Europa (efter Ryssland) och har sedan 2014 arbetat med en omfattande decentraliseringsreform för att öka självstyret bland landets 24 oblaster (regioner). Syftet med decentraliseringsreformen är att etablera moderna lokala administrativa strukturer och tjänster som är transparenta, ansvarstagande och anpassade till medborgares behov. Idag finns en bred politisk vilja att genomföra de reformer som krävs men arbetet sker under svåra omständigheter på grund av den pågående konflikten som följt på Rysslands annektering av Krimhalvön i östra delen av landet. I samband med reformen utvecklar samtliga städer, kommuner och regioner nya utvecklingsstrategier som enligt president Volodymyr Zelenskyj skall vägledas av FN:s agenda 2030.

Zelenskyj har också sedan sitt tillträde i maj 2019 lyft FN:s Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling som prioriteringar för hela Ukraina och låtit utveckla en strategi för agendans genomförande i landet.

Serhii Komnatnyi, ledamot i den ukrainska regerings samordningspanel för Agenda 2030 menade under sitt möte med Global Utmaning att den nyligen annonserade nationella strategin inte är representativ för de förutsättningar som lokala aktörer möter i sitt dagliga arbete med hållbarhet. Det finns en stor kunskapsbrist bland lokala aktörer för vad hållbar utvecklig innebär och hur FN:s hållbarhetsmål kan gynna det utvecklingsarbete som Ukrainas städer och regioner redan påbörjat.

Oleksander Slobozhan, direktör för samarbetsorganisationen för ukrainska städer, menade under samma möte att intresset för att arbeta lokalt med Agenda 2030 är stort, men att det saknas både resurser och kunskap. Särskilt svårt är det att arbeta med flera av agendans mål samtidigt. Oleksander sa ”vi försöker hjälpa våra partnerstäder och vi har tillexempel precis genomfört ett antal projekt för att uppmärksamma hållbarhetsmål 5 om jämnställdhethet. Vi blev positivt överraskade av att diskussioner om mål 5 också kom att handla om utbildning (mål 4), stadsutveckling (mål 11), hälsa (mål 3) och miljö (mål 13) – alltså flera hållbarhetsmål utöver mål 5”.

Joel Ahlgren och Krista Kampus från Global Utmaning i möte med Ukrainska regeringens samordningspanel för Agenda 2030 och Samarbetsorganisationen för ukrainska städer.

FN:s utvecklingsprogram i Ukraina (UNDP) är en nyckelaktör för att stödja genomförandet av FN:s hållbarhetsmål såväl nationellt som lokalt. De har bland annat etablerat ett nätverk av regionala hållbarhetskoordinatorer som inom varje oblast arbetar tillsammans med lokala myndigheter för att integrera hållbarhetsmålen i regionens arbete. UDNP är en samarbetspartner till Global Utmanings ledarskapsprogrammet och kommer hjälpa till att rekrytera deltagare till programmets aktiviteter.

Under resan till Kiev träffade Global Utmaning också representanter för den Svenska Ambassaden i Kiev och diskuterade hur ledarskapsprogrammet kan stödja Sveriges befintliga arbete i Ukraina och regionen i Stort.

Ledarskapsprogrammets första aktivitet, ett gemensamt seminarium med FN:s Ekonomiska Kommission för Europa (UNECE) och UNDP Ukraina under Kiev City Expo, var planerad till den 23 april. På grund av Coronaviruset (COVID-19) har seminariet senarelagts till hösten 2020.

Kontakt

Joel Ahlgren, Projektledare Global Utmaning


The Sustainability Leadership Programme “Localizing Sustainable Development Goals in the Eastern Partnership Countries” är finansierat av Svenska Institutet och genomförs av Global Utmaning. Läs mer här.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *