Meny

Sociala dimensioner av urbaniseringen

Sociala dimensioner av urbaniseringen
Global Utmaning

5 år sedan

Flera mål i Agenda 2030 är starkt kopplade till städerna, och för att uppnå dessa bör vi särskilt fokusera på unga tjejer i socio-ekonomiskt utsatta områden. Det var en av slutsatserna på Global Utmanings samtal på Kulturhuset Stadsteatern den 28 september som drog närmare 400 intresserade åhörare.

– En av Sveriges största utmaningar idag är bostadsfrågan där vi behöver bygga mycket nytt samtidigt som vi måste renovera många miljonprogramsområden. Det feministiska perspektivet bör lyftas upp och systematiseras för planeringen av bostäder och det offentliga rummet. Vi måste tänka att vi ska bygga med och inte för dem som bor i området, sade Anna Heide, integrationsexpert på SABO som har i uppdrag att med lokala erfarenheter kring trygghetsfrågor utveckla metoder för ett nationellt plan.

Anna Heide deltog i Global Utmanings seminarium Urbaniseringen – är feministisk stadsutveckling den globala lösningen? som genomfördes i samarbete med Habitat III- sekretariatet och Urban Talks. Samtalet var en del av den samtalsserie som Global Utmaning arrangerar på Kulturhuset Stadsteatern och som leds av Birgitta Englin, senior rådgivare på tankesmedjan. Medverkade gjorde en rad experter på området, bland dem Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Människor istället för bilar

Peter Eriksson menade att ett av den svenska bostadspolitikens och planeringens problem är att fokus varit på bilar istället för på människan.
– Om vi gör det motsatta, istället för att fokusera på bilar och medelålders män och tar utgångspunkt i unga kvinnor får vi helt andra resultat. Som satsningar på kollektivtrafik, attraktiva offentliga miljöer, säkerhet och trygghet genom belysning, sade han.

 

 

Växande städer som möjlighet

Städerna i världen växer med 200 000 personer per dag, vilket inte nödvändigtvis behöver vara ett problem. När människor bor närmare varandra blir det lättare att förse dem hälsovård, undervisning och kommunal service. Städerna skapar möjligheter att nå de globala målen i Agenda 2030, och mål 11. Det sade Thomas Melin som är arkitekt och jobbar som senior program manager på Sida.

Thibaut Nguyen jobbar för FN:s Habitat III-sekretariat och lyfte fram kopplingen mellan staden och Agenda 2030. Han säger att många av de globala målen är kopplade till stadslivet och att staden har fått en avgörande roll i att uppnå Agenda 2030 genom mål 11, det globala målet för hållbara städer. Han uppmanade till implementeringen av The New Urban Agenda, som blir slutdokumentet från FN:s  Habitat III- konferens.

Inkludering i planeringen

Banar Sabet, konsult och styrelseledamot i StreetGäris pekade på att det finns en skev bild av personer som bor i utsatta områden.
– Vår utmaning är att sluta sätta egenskaper på en heterogen grupp och föra deras talan med generaliserade idéer. Det finns olika typer av människor som bor i miljonprogrammen och därför bör talet fördelas rättvist, sade hon.

Boel Godner, Södertäljes kommunstyrelseordförande och kommunalråd instämde i att man måste tala med alla innan man planerar och faktiskt lyssna på vad till exempel unga tjejer behöver. Mycket av feministisk stadsutveckling handlar om trygghet och platser där man kan röra sig fritt, men det handlar även om planering kring kollektivtrafiken menade hon.

Seminariet ägde rum den 28:e september på Kulturhuset Stadsteatern.
Se samtalet i efterhand här

Sanaz Habibi

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *